Vilkår og betingelser

1. Generelle Vilkår:

1.1
Ved å bruke og/eller besøke Oddseliten.nu og/eller registrere seg på hjemmesiden, aksepterer du å være bundet av disse regler og vilkår. Derfor er det viktig at du gjør deg kjent med disse vilkårene.


1.2

Ved opprettelse av medlemskap, vil vi be deg om ditt fulle navn og e-postadresse. Oddseliten.nu vil ikke publisere eller dele denne informasjonen med privatpersoner eller tredjeparter, men mindre myndighet, organisasjon eller annen autoritet kan dokumentere krav om utlevering av informasjon.


1.3

Alle som benytter våre tjenester må være over 18 år for å registrere seg hos Oddseliten.nu. Oddseliten.nu forbeholder seg retten til å be om bekreftelse på alderen fra alle kunder og suspendere kontoen til vi har motatt tilfredsstillende dokumentasjon.

All informasjon som legges inn ved registrering på dette nettstedet må være nøyaktig og fullstendig på alle måter.


1.4

En enkeltperson som søker om å bli kontoinnehaver garanterer videre at han/hun ikke

handler på vegne av en annen part.


1.5

En enkeltperson som søker om å få opprette en Oddseliten.nu konto anerkjenner og aksepterer:

a. alle definisjoner og betingelser angitt i Oddseliten.nu reglene,

b. Oddseliten.nu reglene som på nåværende tidspunkt er publisert på nettstedet, samt eventuelle fremtidige endringer i Oddseliten-reglene.


1.6

En enkeltperson som søker om å bli registrert garanterer at all informasjon gitt i søknaden er sann og korrekt. Mangel på dette medfører at Oddseliten.nu ikke registrerer personen, og hvis personen allerede er registrert, stenges kontoen når Oddseliten.nu får kunnskap om at personen har gitt uriktig informasjon under registreringen.


2. Forvaltning av Oddseliten.nu-kontoen


2.1
Oddseliten.nu forbeholder seg retten til etter eget skjønn og til alle tider, å:

a. Avslå å åpne en Oddseliten.nu konto og/eller stenge eller suspendere en eksisterende Oddseliten.nu konto uten noen som helst forklaring.

b. avvise medlemskap uten begrunnelse,

c. kreve dokumentasjon som beviser kontoinnehaverens identitet, hans/hennes autorisasjon til å benytte kort og/eller andre fakta og annen informasjon gitt av kontoinnehaveren. Slike krav kan fremsettes på et hvilket som helst tidspunkt og Oddseliten.nu forbeholder seg retten til å suspendere en konto i påvente av dokumentasjon.

3. Kontodetaljer

Oddseliten.nu lar alle kunder velge sitt eget brukernavn og passord. Denne informasjonen må holdes hemmelig og konfidensiell fordi du er ansvarlig for alle handlinger som blir begått gjennom din konto.


3.1

Hvis du har mistanke om at en tredjepart vet om ditt brukernavn og/eller passord, bør du endre det øyeblikkelig via nettstedet. Skulle du glemme ditt passord ber vi deg vennligst kontakte oss.


3.2

Vennligst merk at kortholderens detaljer og annen sensitiv data aldri bør sendes til oss via ikke-kryptert e-post.



4. Mislighold fra Abonnentens side


4.1
Ved vesentlig mislighold av avtalen eller andre avtaler med Oddseliten.nu fra abonnentens side, kan Oddseliten.nu stenge tjenesten eller deler av tjenesten. Slik stengning kan skje straks og uten varsel. Vesentlig mislighold gir også Oddseliten.nu rett til å heve avtalen.


4.2

Som vesentlig mislighold regnes kopiering av innhold på nettsiden, misbruk eller forsøk på misbruk av tjenesten eller forsøk på misbruk av regler,brudd på offentlige regler, sjikane, rasisme, usømmelig adferd, og lignende.



5. Produkter og priser


Månedlig: 990kr


6. Betaling, og endring av pris


6.1

For at du skal få tilgang til Oddseliten.nu’s betaltjenester må du tegne og betale et abonnement.


6.2

All betaling skal skje via PayPal. Ta kontakt for annen betalingsmetode.



6.3
Prisen kan ikke endres for tjenester i bindingstid. Pris på tjenester uten binding kan endres med 1 måneds varsel.



7.Avslutning av konto og bindingstid


7.1
Hvis kunden ønsker å avslutte tjenesten må dette gjøres på www.oddseliten.nu, under “Min profil” eller skriftlig via epost support@oddseliten.nu.


Alle abonnementstyper er løpende abonnement med automatisk fornyelse. Dette betyr at abonnementet løper fra datoen kunden registrerer og betaler for abonnementet, frem til utløp av abonnementsperioden for det aktuelle abonnement. Abonnementet fornyes deretter automatisk.

Kunden vil bli belastet på nytt ved fornyelse.


7.2
Eventuell bindingstid fremgår av særskilt avtaleskjema/oppdragsbekreftelse. Dersom kunden sier opp tjenesten før utløpet av bindingstiden påløper et bruddgebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen abonnenten har mottatt for å binde seg.


7.3

Dersom det ikke er avtalt bindingstid og ved utløpet av avtalt bindingstid kan Abonnenten si opp avtalen eller tjenester med 1 måneds varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen kom frem til leverandøren.


7.4

Leverandøren kan si opp avtalen med 1 måneds varsel. Ved hindringer utenfor leverandørens kontroll, samt forhold som nevnt i punkt 4.2, kan leverandøren si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.



8.Endringer

Oddseliten kan redigere brukervilkår når som helst. Ved endring av brukervilkår vil vi gjøre vårt beste for å informere dere. Du er dog personlig ansvarlig for å sjekke brukervilkår til envher tid når du er medlem av Oddseliten, og du er personlig bundet til disse endringene av brukervilkår mens du er medlem av Oddseliten

ODDSBONUS
Oddsbonus: 500% opptil 500kr
Oddsbonus: 100% opptil 1.500kr
Oddsbonus: 100% opptil 1.200kr
Oddsbonus: 100% opptil 3.000kr
Oddsbonus: 100% opptil 1.000kr
Oddsbonus: 100% opptil 500kr
Oddsbonus: 100% opptil 500kr
Oddsbonus: 100% opptil 500kr
Oddsbonus: 500% opptil 500kr
Oddsbonus: 100% opptil 5.000kr
Premiumregnskap
Antall spill 4595
Profitt 2356.01
TBP 115.08 %
Detaljert regnskap
Chat
OBS! Vennligst ikke del Premium-spill i chatten
Nygaard
17. sep.
Tenker du på adresse? Jeg fikk fint til det da jeg registrerte meg for en stund siden
RobinBC
13. sep.
Er det ikke mulig å velge Norge som land på 22bet?
Martin
11. sep.
Nydelig :)
Nygaard
11. sep.
Kan se litt på sesongbets iløpet av dagen, Martin :)
Martin
11. sep.
Kommer det sesongbets for PL?
Moll95
30. juli
Ønsker Premium
Nygaard
06. juli
Fikset begge
ErlendHat
05. juli
Ønsker Premium
ChristianUtvik
04. juli
Ønsker premium
Nygaard
04. juli
Fikset
ishtiaqh
03. juli
Ønsker premium
Nygaard
03. juli
Got it guys!
Sunny
01. juli
Muligheter for premium? :)
renatim
30. juni
I want the premium service.
Nygaard
30. juni
you got it maicon :)

Vilkår og betingelser

1. Generelle Vilkår:

1.1
Ved å bruke og/eller besøke Oddseliten.nu og/eller registrere seg på hjemmesiden, aksepterer du å være bundet av disse regler og vilkår. Derfor er det viktig at du gjør deg kjent med disse vilkårene.


1.2

Ved opprettelse av medlemskap, vil vi be deg om ditt fulle navn og e-postadresse. Oddseliten.nu vil ikke publisere eller dele denne informasjonen med privatpersoner eller tredjeparter, men mindre myndighet, organisasjon eller annen autoritet kan dokumentere krav om utlevering av informasjon.


1.3

Alle som benytter våre tjenester må være over 18 år for å registrere seg hos Oddseliten.nu. Oddseliten.nu forbeholder seg retten til å be om bekreftelse på alderen fra alle kunder og suspendere kontoen til vi har motatt tilfredsstillende dokumentasjon.

All informasjon som legges inn ved registrering på dette nettstedet må være nøyaktig og fullstendig på alle måter.


1.4

En enkeltperson som søker om å bli kontoinnehaver garanterer videre at han/hun ikke

handler på vegne av en annen part.


1.5

En enkeltperson som søker om å få opprette en Oddseliten.nu konto anerkjenner og aksepterer:

a. alle definisjoner og betingelser angitt i Oddseliten.nu reglene,

b. Oddseliten.nu reglene som på nåværende tidspunkt er publisert på nettstedet, samt eventuelle fremtidige endringer i Oddseliten-reglene.


1.6

En enkeltperson som søker om å bli registrert garanterer at all informasjon gitt i søknaden er sann og korrekt. Mangel på dette medfører at Oddseliten.nu ikke registrerer personen, og hvis personen allerede er registrert, stenges kontoen når Oddseliten.nu får kunnskap om at personen har gitt uriktig informasjon under registreringen.


2. Forvaltning av Oddseliten.nu-kontoen


2.1
Oddseliten.nu forbeholder seg retten til etter eget skjønn og til alle tider, å:

a. Avslå å åpne en Oddseliten.nu konto og/eller stenge eller suspendere en eksisterende Oddseliten.nu konto uten noen som helst forklaring.

b. avvise medlemskap uten begrunnelse,

c. kreve dokumentasjon som beviser kontoinnehaverens identitet, hans/hennes autorisasjon til å benytte kort og/eller andre fakta og annen informasjon gitt av kontoinnehaveren. Slike krav kan fremsettes på et hvilket som helst tidspunkt og Oddseliten.nu forbeholder seg retten til å suspendere en konto i påvente av dokumentasjon.

3. Kontodetaljer

Oddseliten.nu lar alle kunder velge sitt eget brukernavn og passord. Denne informasjonen må holdes hemmelig og konfidensiell fordi du er ansvarlig for alle handlinger som blir begått gjennom din konto.


3.1

Hvis du har mistanke om at en tredjepart vet om ditt brukernavn og/eller passord, bør du endre det øyeblikkelig via nettstedet. Skulle du glemme ditt passord ber vi deg vennligst kontakte oss.


3.2

Vennligst merk at kortholderens detaljer og annen sensitiv data aldri bør sendes til oss via ikke-kryptert e-post.



4. Mislighold fra Abonnentens side


4.1
Ved vesentlig mislighold av avtalen eller andre avtaler med Oddseliten.nu fra abonnentens side, kan Oddseliten.nu stenge tjenesten eller deler av tjenesten. Slik stengning kan skje straks og uten varsel. Vesentlig mislighold gir også Oddseliten.nu rett til å heve avtalen.


4.2

Som vesentlig mislighold regnes kopiering av innhold på nettsiden, misbruk eller forsøk på misbruk av tjenesten eller forsøk på misbruk av regler,brudd på offentlige regler, sjikane, rasisme, usømmelig adferd, og lignende.



5. Produkter og priser


Månedlig: 990kr


6. Betaling, og endring av pris


6.1

For at du skal få tilgang til Oddseliten.nu’s betaltjenester må du tegne og betale et abonnement.


6.2

All betaling skal skje via PayPal. Ta kontakt for annen betalingsmetode.



6.3
Prisen kan ikke endres for tjenester i bindingstid. Pris på tjenester uten binding kan endres med 1 måneds varsel.



7.Avslutning av konto og bindingstid


7.1
Hvis kunden ønsker å avslutte tjenesten må dette gjøres på www.oddseliten.nu, under “Min profil” eller skriftlig via epost support@oddseliten.nu.


Alle abonnementstyper er løpende abonnement med automatisk fornyelse. Dette betyr at abonnementet løper fra datoen kunden registrerer og betaler for abonnementet, frem til utløp av abonnementsperioden for det aktuelle abonnement. Abonnementet fornyes deretter automatisk.

Kunden vil bli belastet på nytt ved fornyelse.


7.2
Eventuell bindingstid fremgår av særskilt avtaleskjema/oppdragsbekreftelse. Dersom kunden sier opp tjenesten før utløpet av bindingstiden påløper et bruddgebyr som tilsvarer den økonomiske fordelen abonnenten har mottatt for å binde seg.


7.3

Dersom det ikke er avtalt bindingstid og ved utløpet av avtalt bindingstid kan Abonnenten si opp avtalen eller tjenester med 1 måneds varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen kom frem til leverandøren.


7.4

Leverandøren kan si opp avtalen med 1 måneds varsel. Ved hindringer utenfor leverandørens kontroll, samt forhold som nevnt i punkt 4.2, kan leverandøren si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.



8.Endringer

Oddseliten kan redigere brukervilkår når som helst. Ved endring av brukervilkår vil vi gjøre vårt beste for å informere dere. Du er dog personlig ansvarlig for å sjekke brukervilkår til envher tid når du er medlem av Oddseliten, og du er personlig bundet til disse endringene av brukervilkår mens du er medlem av Oddseliten

Logg inn

E-postadressen er ikke bekreftet

Vennligst bekreft e-postadressen din før du kan logge inn. Du skal ha fått en lenke i innboksen din når du registrerte deg.

Ikke? Få tilsendt en ny bekreftelseskode

Registrer ny bruker
Påkrevd felt Må inneholde sammenhengende 3-20 tall eller bokstaver (A-Z) Brukernavnet er tatt E-postadressen er tatt Dette er ikke en e-postadresse Ikke gyldig Passordet må inneholde minst 6 tegn Passordene matcher ikke
Påkrevd felt Må inneholde sammenhengende 3-20 tall eller bokstaver (A-Z) Brukernavnet er tatt E-postadressen er tatt Dette er ikke en e-postadresse Ikke gyldig Passordet må inneholde minst 6 tegn Passordene matcher ikke
Påkrevd felt Må inneholde sammenhengende 3-20 tall eller bokstaver (A-Z) Brukernavnet er tatt E-postadressen er tatt Dette er ikke en e-postadresse Ikke gyldig Passordet må inneholde minst 6 tegn Passordene matcher ikke
Påkrevd felt Må inneholde sammenhengende 3-20 tall eller bokstaver (A-Z) Brukernavnet er tatt E-postadressen er tatt Dette er ikke en e-postadresse Ikke gyldig Passordet må inneholde minst 6 tegn Passordene matcher ikke
Påkrevd felt Må inneholde sammenhengende 3-20 tall eller bokstaver (A-Z) Brukernavnet er tatt E-postadressen er tatt Dette er ikke en e-postadresse Ikke gyldig Passordet må inneholde minst 6 tegn Passordene matcher ikke
Påkrevd felt Må inneholde sammenhengende 3-20 tall eller bokstaver (A-Z) Brukernavnet er tatt E-postadressen er tatt Dette er ikke en e-postadresse Ikke gyldig Passordet må inneholde minst 6 tegn Passordene matcher ikke

Registrert!


Vennligst sjekk din innboks for å fullføre registreringen.
Dersom du ikke har mottatt noe innen et par minutter, se om e-posten har lagt seg i "søppelpost".
Glemt passord

E-post sendt


Instruksjoner om tilbakestilling av passord er sendt til din innboks